Page 32 - Top Mix 2017

Basic HTML Version

32
820 -825 CARSTEN waggler úszó
10-20g
A balsafa testű úszó szára szuper kön�-
nyű karbon csőből készül, ösúlya pedig
a réznél közel kétszer nagyobb fajsúlyú
tungsten (wolfram) ötvözetből.
- Rendkívül strapabíró, hőnek is jól ellenáll.
Gyakorlatilag csak szándékosan, vagy vé-
letlenül (rálép valaki) lehet tönkretenni. Ha
nem szakad be, örökös darab.
- Esztétikus és ezt a tulajdonságát végig
megtartja. Nem jön le róla a festék.
- Soha sem görbül el.
- Mivel tökéletesen egyenes, ezért nagyon
pontosan, precízen lehet vele meghor-
gászni az adott területet.
- Használatával nő a dobástávolság. Mi-
vel teljesen egyenes és a beépített súly
is kisebb helyen van akár 10-20%-al is
nagyobb dobástávolság érhető el haszná-
latával.
- Egyenessége és a felhasznált carboncső
kis súlya miatt tökéletesen egyenesen
száll, így nem csak nagy dobástávolság és
a pontos horgászat valósítható meg, ha-
nem csökken a gubancolódás veszélye is.
- A korábbi úszóknál használt rézsúlyok is
használhatók hozzá, így azok használatá-
val a legfinomabb beállítás is megvalósít-
ható.
- Minden úszó teljesen egyforma, méret-
soron belül egymással külön egyedi besú-
lyozás nélkül cserélhetők.
1130 - 1132 SERIE CARP 1. 3 -4 - 5 g
1136 -1138 SERIE CARP 2. 3 - 4 - 5 g
Jól kiegyensúlyozott üvegszálantennás,
csúszó pontyozó úszók a feltolós és fel-
fektetős módszerhez. Az úszó felső bó-
bitája úgy lett kialakítva, hogy a 3 mm-es
világító patront ra lehet csatlakoztatni.
828 -831 CARBON Fine Match
waggler úszó 8-14g
A balsafa testű úszó szára szuper kön�-
nyű karbon csőből készül, önsúlya pe-
dig a rézből.
- Rendkívül strapabíró, hőnek is jól el-
lenáll. Gyakorlatilag csak szándéko-
san, vagy véletlenül (rálép valaki) lehet
tönkretenni. Ha nem szakad be, örökös
darab.
- Esztétikus és ezt a tulajdonságát végig
megtartja. Nem jön le róla a festék.
- Soha sem görbül el.
- Mivel tökéletesen egyenes, ezért na-
gyon pontosan, precízen lehet vele
meghorgászni az adott területet.
- Használatával nő a dobástávolság.
- Egyenessége és a felhasznált
carboncső kis súlya miatt tökéletesen
egyenesen száll, így nem csak a pon-
tos horgászat valósítható meg, hanem
csökken a gubancolódás veszélye is.
- A cserélhető rézsúlyokkal a legfino-
mabb beállítás is megvalósítható.
- A felhasznált kis átmérőjű carboncső
szár szuperérzékenységet biztosít az
úszónak.
- Minden úszó teljesen egyforma, mé-
retsoron belül egymással külön egyedi
besúlyozás nélkül cserélhetők.
1145 - 1149 VECTOR Fine Carp
pontyozó úszó
0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,00 gr
Rakósbotos pontyozáshoz kifejlesz-
tett igen érzékeny kialakítású pontyo-
zó úszó. Alakja, kialakítása lehetővé
teszi a legfinomabb szerelékkel tör-
ténő pontyozást is, de ha szükséges,
akár a legerősebb felszerelésünkre
is használhatjuk. Metál piros színű,
antennára szerelt acél vezetővel el-
látott, karbonszálas, strapabíró úszó.
Üreges antennája lehetővé teszi a na-
gyobb csalik használatát is, és egyben
magas láthatóságot biztosít.
1140 - 1143 VECTOR Carp
pontyozó úszó
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1,00 gr
Rakósbotos pontyozáshoz kifejlesztett pontyozó
úszó. Alakja, kialakítása lehetővé teszi a legfinomabb
szerelékkel történő pontyozást is, de ha szükséges,
akár a legerősebb felszerelésünkre is használhatjuk.
Metál kék színű, antennára szerelt acél vezetővel ellá-
tott, karbonszálas, strapabíró úszó. Üreges antenná-
ja lehetővé teszi a nagyobb csalik használatát is, és
egyben magas láthatóságot biztosít.
1150 - 1153 Paszta úszók
0,3  -0,5 - 0,75 - 1,0 g
Saját tapasztalatok alapján, rakósbotos pontyozáshoz és pasz-
ta csalis horgászathoz kifejlesztett úszó. Az úszótest balsafából
készült, cserélhető antennás, carbon szárral, az antennatartóval
egybeöntött zsinórvezető füllel. Az úszótestbe épített hüvelyből az
antenna kivehető, más színűre, vagy éjszakai horgászathoz világí-
tópatronra cserélhető. Az antenna súlya pontosan megegyezik a 3
mm-es világítópatron súlyával.